Make your own free website on Tripod.com

Christen (willen) zijn en Tatoeages dan? Een gesprek met Michael Bettinger

Versier je lichaam, oftewel doe gewoon wat je leuk vindt ! deel 3
Tattoos en Tattooartists
Nieuws en Wetgeving over Piercings en Tattoos
Christen (willen) zijn en Tatoeages dan? Een gesprek met Michael Bettinger
Vooroordelen over mensen met Tattoos
De geschiedenis van Gera's en mijn Tattoos
Vervolg op: De geschiedenis van Gera's en mijn Tattoos
Mijn Cover up: de Haagsche Ooievaar
Familiepagina lichaamsversiering
Friends: Gera Wieneke Plien Amber Thommy Angelique Frans Drackuul Liza Danny Dennis V. en Roderick
Friends: Special: Edith en Kolleke
Friends special : Vivian
Friends:Michiel v Vliet, Davy, ChickdeLuxe-Thea, Tjitske Berry Arie Beuker, Afra & Paulus
Friends Special: Walter ( Wally ) de Jong
Gogo Tattoo show
Tattoo Conventions
Tattoo Sunday Conventie op 23 september 2007 in Nijmegen
Tatoeages van bekende mensen
Medische tatoeage
Tatoeage verwijderaar ?
Onderhuids kralen plaatsen
Scarification
Cicatrisation
Branding
Scalpelling en Stretching
Skin Removal
Lingua bifida of Tongsplijting
Verminking
Mooi zijn en mooi blijven
Contact

Gepaste muziek:
Chinese Shanghai Traditional Orchestra : Tortoise ( water) .  (Feng Shui muziek)

Tja, toch weer een stukje betreft een mogelijk dilemma, wanneer je én één of meerdere tatoeages wilt én toch een goed christen wilt proberen te zijn.
 
Op mijn website over piercings heb ik een pleidooi gehouden, voor christenen, die graag een piercing zouden willen laten zetten.
 
Op genoemde pagina, kan ik vanuit de Bijbel met een aan grote waarschijnlijkheid grenzende overtuiging, het piercen wel verdedigen.
Het aangehaalde hoofdstuk komt uit het boek Genesis, dus het oude testament. Jezus was nog niet geboren, dus van christenen was nog geen enkele sprake.
 
Daar ga ik uit, geillustreerd met het verhaal van de mogelijke neusring van Rebekka, van het plaatsen van een piercing, zonder dat God, hierover bezwaar maakt.
 
Voor een Christen, waar het onderwerp zich toespitst op het laten zetten van Tatoeages, is er mogelijk  niet eens zo'n  probleem. Of toch wel ?
 

Als ik het heb over het Christendom, dan heb ik het als Christen, over wetgeving van God die door Jezus Christus  nog eens aangescherpt wordt.
 
De Bijbel bestaat uit 2 delen.
Het oude testament en het nieuwe testament.
In het nieuwe testament wordt Jezus Christus geboren en redt de Christenen door zijn dood aan het kruis.
Hij redt ons van sancties voor de door ons begane zonden, door het weggeven van Zijn lichaam en bloed.
 
Als God  tatoeages als een zware zonde zou uitleggen, dan zouden Christenen voor Zijn toorn gespaard blijven, omdat Jezus de Christenen eigenlijk zondenvrij heeft gemaakt; vrijgekocht.
Jezus Christus heeft Zijn lichaam en Zijn bloed gegeven, opdat wij zondenvrij zouden worden.
 
Eigenlijk valt het laten zetten van tatoeages, onder het mom van: Al zou God  tegen tatoeages zijn en wij dus zondigen bij het laten zetten ervan, dan zou Jezus Christus ons door zijn tijdelijke dood al zondenvrij hebben gemaakt.

Zou God er geen problemen mee hebben dan?
 
Als dat zo is, dan zou iedereen, gelovig of niet, zichzelf naar hartelust kunnen laten tatoeëren.
 
Echter, God is heel duidelijk in het Boek Leviticus ( oude Testament) over Tatoeages.
God verbiedt het gewoon !!!
 

 
Er bestaan meerdere religies.
Ik ben met een joodse man, Michael Bettinger, wonende in Amerika, in contact getreden, om eens van gedachten te wisselen.
Deze man heeft zelf ook prachtige tatoeages.

Er is een onderscheid tussen niet gelovigen, gelovigen in God en gelovigen in God en Jezus Christus.
 
Niet gelovigen, zitten natuurlijk met geen enkel probleem, of vorm van gewetenswroeging, waar het om tatoeages gaat.
 
Nou daar zijn we uit.
De 2e groep zijn de mensen, die Gods wetten zo goed mogelijk proberen na te leven, zoals de joodse mensen.
 
De 3e groep, probeert ook Gods wetten na te leven, maar als het niet lukt, dan vergeeft God onze zonden, omdat Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis gestorven is ( tijdelijk) en ons daarmee vrijkocht als zondaars.
 
 

Over de Atheïsten ( ongelovigen) : zij kunnen, volgens hun overtuiging doen wat ze willen.
Over de Christenen: zij kunnen, volgens hun overtuiging, bijna alles doen wat ze willen, want Jezus Christus is al gestorven voor onze zonden.
 
Nu de joodse mensen: Zij missen het zondenvrij zijn, door niet te geloven, dat Jezus ons zondenvrij heeft gemaakt.
 
De joodse mensen hebben namelijk geen Bijbel met 2 delen, maar hun Thora, die uit 5 boeken van ons oude testament bestaat, plus nog boeken, die als uitleg dienen van het in de Thora gestelde.
 
De joodse mensen, hebben in principe alleen met God te maken en niet met aanvullende wetgeving van Jezus Christus.
 
Ik dacht, dat zij dus mogelijk problemen met het laten zetten van tatoeages zouden kunnen krijgen.
Dat was de reden om met Michael Bettinger, een joodse man in Amerika te gaan praten.
 
Ik wil de correspondentie met hem graag met jullie delen.
 
 

5 juni 2007 om 22.40 uur.
let wel: mijn engels is verre van perfect.
Ik begin dus te mailen:
 
Dear Sir,
 
I saw your beautiful tattooed body and read the full story on your website: http://www.well.com/~mcpsycle/tattoo_project_2005.htm
 
Your tattoos are really beautiful, my compliments.
I have been tattooed too and now I have read your first chapter of your website I am serious struggling with it.
 
My english is not at a high school level, but what I want to ask you, is so important for me, that I do my very best,  trying to make my problem clear.
 
When I started reading on your website I began of course at chapter 1: 

"How I avoided getting tattooed for so long."

After a while you start writing chapter 2: "  The tattoo artist ".

But now comes my problem:

I cannot find any lines or words in the first chapter : "How I avoided getting tattooed for so long", where you give an explanation of the way you made it up with our God.

In Leviticus 19:28 there is clearly written, that tattoos are forbidden. I did not knew that.

I am working on a website about all kinds of body modifications, including piercings  a.s.o. and I can find lines in the Holy Bible that give me permission, I think,  to have piercings on  my body. I read the book Genesis chapter 24 line 22 and 47. There is written that Rebeccah was given a nosering by a servant of Abraham and that Rebeccah was to become Isaac's wife.

So piercing, I think is allright by God.

But reading in  Leviticus 19:28 , it don't feel very happy about being tattooed. I already have tattoos, but I do not know how to remain a child of God, because after reading that first chapter of your website, I am afraid that I am a big sinner now.

How did you solve this for yourself.

It  would be a relief if you can tell me, how to solve my problem.

I hope, you will take my problem very serious and I hope, that you can mail me back as soon as you can.

I am on forehand very thankful, for putting energy in mailing me back.

Friendly Regards,

Frits de Graaff from the Netherlands.

my website: http://fritsjedegraaff.tripod.com

It is of course written in dutch but just to give you an impression.

 

 

Answer from Michael Bettinger: 5-6-2007 23.16

2212176203.jpg

Hi Frits,

It's too bad we did not connect before this.  I was in Amsterdam two weeks ago for three days.  But that is history.  I did look over your web site but of course could not understand the words. 

I cannot answer for you the questions you ask, but I can tell you of how I deal with it.

First, I am born a Jew and accept my heritage.  I would call myself an Unorthodox Jew.  I do not know if you are also Jewish. I did see in your web site some images of the Star of David with references to Auschwitz. If you are not, the entire point is moot ( betwistbaar), as those prohibitions ( verboden) were to apply to Jewish people.  My understanding is that Christ "changed" a lot of the ritual commandments by his message to those who follow him.  For instance, the Bible says one is not suppose to eat certain  pork and shell fish.  Yet Christians eat such foods without violating their faith.

As for myself, I separate my religion from my spirituality.  I am actually a serious student of Judaism and the of Torah.  I generally accept the ethical commandments, but for the ritual commandments, I choose which I will follow and which I do not. 

Specifically addressing some of your questions.  Yes, tattooing is prohibited ( verboden) in the Bible.  Piercing is permitted but frowned upon ( kritische / afkeurende blik) from a Jewish perspective.  I cannot say how Christian denominations deal with such subjects. 

Personally, my conception of God does not have God concerned with how you decorate your body.  My conception of God is much more vague.  I believe all the religions of the world are "correct" in that they are all very weak metaphors trying to describe something that cannot be described.  Since I am born a Jew, I feel comfortable with the Jewish metaphors,   But I am much more concerned with how people treat others and live their lives than whether they get tattooed or pierced.  I think decorating the body is a sacred act.   When I finally came to that understanding, my whole attitude toward tattooing, or not getting tattooed, changed.

I hope this helps.  Please let me know if you have other questions.

Michael

 
 
6-6-2007-13.05
 
Hello, Michael
 
Thank you so much for your fast reaction.
I wasn't able to read it earlier, but I read it just a few minutes ago.
 
I can understand most things, when I read your story.
Some words I have to find out what they mean.
I want to understand your message word by word, because if I don't, it is possible that,  I miss the whole meaning of a sentence.
 
When I think about your whole answer I am able to get a bit of a view of the meaning.
 
I answer you as soon as possible,
 
Frits
 
 

6-6-2007-14.59-
 
That's fine.  Let me know if there is anything you don't understand or are not sure of what I mean.

M

6-6-2007-17.23
 
Hallo Michael,
 
I have spent several hours today studying and  searching for parts in the Bible that could give any solution.
I didn't succeed completely, but I found someting, that gives me some comfort.
I wrote it in a Word document and I hope you can open the attachement.
If not, let me please know.
Then I'll try to write and send it to you in another extension.
 
Sincerely Yours,
 
Frits
 

Hier de bijlage in Word, die ik Michael stuurde:
 

Hello, Michael

 

Thank you so much for your fast reaction.

I have been busy trying to find some verses that can give me courage and comfort.

 

When I think about your whole answer I am able to get a bit of a view of the meaning.

 

Of course the 10 commandments, or how do I call them: The 10 laws of God to Moses are very clear to me.

Further laws in Leviticus and the other books, from the Thora, are bright and clear for me.

 

I think I forgot to think, that these laws were meant only for the Jewish people.

I have always thought, that they were meant for all the people in the world.

But most important is, that Christians have to live also with the 10 commandments and the book Leviticus

 

My mother was not Jewish, so I cannot be a Jew by birth.

God filled my lungs with his breath in Europe.

I am sure that God has properly chosen the place and country for me to be born.

 

That is the reason why I am baptised Catholic when I was a baby, because that is more or less the "religion" in whole Europe.

 

You say: I am a Jew and you feel comfortable with that.

I am, better saying:  I do my very best to be a Christian.

 

That means for me, that I have to live more strictly, than only the 10 commandments, Moses was given, because Jesus made the 10 commandments more complicated. Jesus Christ gave us more details, call them “sub-commandments”

 

It is ok for me, when other people see Jesus as a prophet.

 

In that way I totally agree with you, that it doesn’t matter what religion you have,

 

The Koran, the Thora, Islam, Bible; they all speak about loving each other as you love yourself.

 

I also think that it is quite right to say, that Christians are allowed to sin, because Jesus died for our sins.

The motivation to obey to Gods commandments, seems to has lost by that.

I fully agree to that.

Jesus died for the forgiveness of the sins of all people on earth.

That gives the people immediately a lifetime opportunity to live Unorthodox, I think.

 

I realise at this moment, that I am not talking about the subject anymore and that is not good.

 

I think you did right, in making your own decisions and have your own philosophy about this matter.

 

When I just stay close to God, then you and I both live with God as the same base.

I think that all people individual, have the possibility, to discuss things with God Himself, when we pray.

 

So the solution for the question: Am I doing right, or wrong is a matter between God and myself.

 

I think / conclude for myself: I need some lines to stick on.

 

I do not know, if Jewish people put hope out of the Psalms of King David.

The book “Psalms” learns that God looks good after all his children.

It was written by King David and others, The Psalm writing started 10 centuries before Jesus was born.

 

There is a chapter numbered 37.

In chapter 37 are written the verses 1 till 40 and they are very valuable, I think

For me verse 23 a.s.o. are the most important.

I think I’ll stick to that promise of the Lord, Our God

   

“1”  Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity.

 

“2” For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green  herb.

 

“3” Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be  fed.

 

 “4”  Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.

 

“5” Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass.

 

“6”  And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.

 

“7”  Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of  him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.

 

“8”  Cease from anger, and forsake wrath: fret not thyself in any wise to do evil.

 

“9”  For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall  inherit the earth.

 

“10”  For yet a little while, and the wicked shall not be: yea, thou shalt  diligently consider his place, and it shall not be.

 

“11”  But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the  abundance of peace.

 

“12”  The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his  teeth.

 

“13” The Lord shall laugh at him: for he seeth that his day is coming.

 

“14” The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast  down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.

 

 

“15” Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be  broken.

 

“16” A little that a righteous man hath  is better than the riches of many wicked.

 

“17” For the arms of the wicked shall be broken: but the LORD upholdeth the righteous.

 

“18”  The LORD knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.

 

“19”  They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they  shall be satisfied.

 

“20”  But the wicked shall perish, and the enemies of the LORD shall be as the fat of lambs: they shall consume; into smoke shall they consume away.

 

“21” The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous showeth  mercy, and giveth.

 

“22” For such as be blessed of him shall inherit the earth; and they that be  cursed of him shall be cut off.

 

“ 23: The steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his way.”

 

“24” Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the Lord upholdeth  him with his hand.”

 

“25” I have been young and now am old: yet have I not seen the righteous  forsaken, nor his seed begging bread”

 

“26” He is ever merciful, and lendeth: and his seed is blessed.”

 

“27” Depart from evil and do good: and dwell for evermore.”

 

“28” For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints: they are  preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.”

 

“29” The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.”

 

“30” The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of  judgment.”

 

“31” The law of his God is in his heart; none of his steps shall slide.”

 

“32” The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.”

 

“33” The Lord will not leave him in his hand, nor condemn him when he is  judged.”

 

“34” Wait on the LORD, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when  the wicked are cut off, thou shalt see it.”

 

“35” I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree.”

 

 

“36” Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could  not be found.”.

 

“37” Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is  peace..”

 

“38” But the transgressors shall be destroyed together: the end of the wicked  shall be cut off..”

 

“39” But the salvation of the righteous is of the LORD: he is their strength in the  time of trouble.”

 

“40” And the LORD shall help them, and deliver them: he shall deliver them  from the wicked,  and save them, because they trust in him.”

 

 

 

 

 

Dear Michael,

 

If you have other ideas about “defending” yourself against people who find tattoos satanic, or you disagree this story of me, I would be very thankful for letting me know.

 

Your opinion is very valuable for me.

 

For now, friendly regards,

 

Frits de Graaff    ( dat was 6-6-2007)

 

 

Ik wil nogmaals refereren naar wat ik schreef op de pagina: http://fcdegraaff.tripod.com/id25.html
 
Door mij bewerkt artikel van de Evangelische Omroep.
Naar aanleiding van Christenen en piercings. Zouden we voor het woord piercing niet gewoon tatoeage kunnen lezen ?!  De bijbelteksten kloppen dan niet overal, maar je kunt  in het onderstaande toch gewoon de gedachtenlijn aanhouden, lijkt mij.
 
Het gaat voor Christenen gewoon op, echter  joodse mensen, kunnen zich niet op het nieuwe testament beroepen. 
 
 
Je zou jezelf de vraag kunnen stellen:
 
Mag ik als christen een  piercing / tatoeage hebben?
Dezelfde vraag kun je jezelf stellen wat betreft meerdere / andere lichaamsversieringen.
 
Wat zou God daarvan vinden?
 
Jezelf versieren is OK, maar tot bepaalde hoogte. Je lichaam ‘verminken’ is niet OK, want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest.
 
Maar waar ligt de grens?
 
Ligt het antwoord op deze vraag, wel in de ethiek of filosofie?
Wat mij betreft is dit namelijk helemaal niet relevant.
 
Je kunt ethisch of filosofisch wel een mening vormen, maar dan nog heeft God ons zijn eigen wetten gegeven en heeft Jezus deze wetten in het boek Mattheus in zijn bergrede nog eens aangescherpt.
 
Ik denk, dat je in de Bijbel vele passages zult vinden, die je richting kunnen geven, echter door er met God over van gedachten te wisselen, dus één op één, geeft de oplossing.
 
Verder kun je je bezig houden met een aantal vragen als:
Wat zijn je piercing / tatoeagemotieven?
Doe je het puur om dat je het mooi vindt (versiering dus)?
Doe je het om je af te zetten tegen anderen (provoceren) ?
Heb je die piercing(s) / tatoeages nodig om jezelf te kunnen zijn ?
In Gods ogen ben je niet meer of minder als je piercings / tatoeages hebt.

Wees eerlijk naar jezelf toe en check je eigen motieven. De volgende overwegingen kunnen je daarbij helpen dek ik :
Hier volgen wat bijbelteksten:
 
-Of je nu eet of drinkt, of wat je ook doet, doe het alles ter ere van God en geef geen aanstoot (1 Kor.10:31-33). Zie ook laatste puntje.
 
-Doe je best om bescheiden te zijn in de manier waarop je je presenteert (1 Tim.2:9)
Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen, voor jongens en voor meiden.
De Bijbel laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat persoonlijke versiering OK is (zie bv Gen.24:22-48, Esther 8:15). Zolang de versiering maar niet een verering van jezelf wordt/is. Paulus doelt daar ook op wanneer hij ons oproept om ons bescheiden, zedig, niet-aanstootgevend te kleden, ook wat betreft sieraden (1 Tim.2:9-11, 1Petrus 3:3-6).
 
Ja, maar waar ligt de grens ? Dat is een lastige. Tenminste, als het om details gaat. In grote lijnen kunnen we allemaal wel bedenken wat zedig is en wat niet.
Houdt gewoon rekening met elkaar. 
 
-Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest (1 Kor.3:16, 1 Kor.6:19. 2 Kor.6:16).
Laat dit uitgangspunt je ook helpen bij het leggen van grenzen wat betreft piercings / tatoeages .
Een piercing/ tatoeage  hebben hoeft niet te betekenen dat je Gods tempel onteert, maar overdrijf niet.
 
Dat heeft weer te maken met je motieven, met je hart, want niet dat wat je lichaam ingaat maakt iemand onrein, maar dat wat je  lichaam uitkomt (Matt.15:11).
 
-Sommige christenen hebben een piercing/ tatoeage  om daarmee een bepaalde doelgroep makkelijker te kunnen bereiken met Gods Waarheid, andere christenen dragen een piercing/ tatoeage, omdat ze het gewoon mooi en cool vinden.
 
Weet jij van jezelf welke motivatie jij hebt ?
 
-Overleg gewoon met God over je keuze.
Vraag Hem om hulp wanneer je je eigen motieven onderzoekt.
 
-In Titus 3:9 zegt Paulus dat we strijd over de wet moeten nalaten. Het is zinloos om te discussieren over wel of geen varkensvlees, wel of geen bakkebaard, wel of geen piercing/ tatoeage .
 
De wet was er om te laten zien dat niemand zonder zonden is. Jezus kwam met een nieuwe wet, de wet van Gods genade (Rom.7/8). Niets is inzichzelf onrein (Rom.14:14), maar Paulus roept jou en mij op om met de ‘christelijke vrijheid’ die wij hebben geen aanstoot te geven (Rom.14/15).
Dit zou kunnen inhouden voor je,  dat je je piercings uit doet als je naar de kerk gaat en je tatoeages bedekt.
 
Als christenen moeten we onze aanval niet richten op een ‘broeder of zuster’ met een piercing/ tatoeage  hier of daar.
We moeten onze aandacht er op richten om mensen die God nog niet kennen te bereiken met Zijn Goede Nieuws ! 

http://www.eo.nl/portals/themes/article.jsp?theme=5748847&article=3181670&portal=5678911


OK, dus geen kant en klaar JA/NEE antwoord, waar het om motieven of verzen uit de Bijbel gaat.
 
Belanden we bij lingua bifida en scarification en de verdere hoofdstukken in mijn site, dan moge het duidelijk zijn, dat ik dit vanuit mijn overtuiging als christen niet kan verdedigen, echter zoals gezegd, ben ik niet degene en zijn er ook geen andere schepselen op aarde, die een oordeel mogen vellen.
Aan de andere kant denk ik ook: wie is die mens in dat aardse lichaam.
 
Only God can judge me !!!
 
Mijn advies: Vraag het God zelf en hij zal je antwoord in welke vorm ook, geven.

Beste Lezer of  lezeres, laat jij eens horen wat jij er van vindt.
 
mail me maar:  f.c.de.graaff@hetnet.nl
 
 

Maandag 2 juli 2007:
 
Toch moet er voor de joodse mensen een oplossing te vinden zijn binnen de Tenach, lijkt mij.
De Tenach, komt ongeveer overeen met ons oude testament.
De Tenach op zich bestaat uit 3 delen.
Te weten: De Thora, die bestaat uit de 5 boeken van Mozes, dus Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
 
Voorts De Profeten en tot slot de Geschriften.
 
Binnen de Thora, in het boek Leviticus, waar het joodse mensen verboden wordt zich te laten tatoeëren, moet toch ergens een oplossing te vinden zijn.

Wat is het thema eigenlijk in het boek Leviticus?
 
Wel het thema in dit boek is nou juist De verzoening met God !
De verzoening met God, wanneer een zonde begaan is.
Het kan zijn een Brandoffer, een Spijsoffer, een Dankoffer, waarbij ook bloedoffers mogelijk zijn.
Geen menselijk bloed, maar van een jonge stier, een geit of ander dier.
 
Door een offer te brengen aan God, zou dit dan geen verzoening met God brengen, wanneer een zonde als het zetten van een tatoeage begaan is ?
 
Vegetariërs en veganisten, en mogelijk de Partij voor De Dieren ( in 2007: 2 of 3 zetels in de 2e kamer), maar ook De Dierenbescherming, Stichting Aap, het Wereld Natuur Fonds en ga zo maar door, zullen mij het niet in dank afnemen, maar God staat boven de mens.
 
In het boek Exodus is het eerste gebod toch erg duidelijk.
"U mag geen andere Goden aanbidden dan Mij"
 
Dus zeker geen mensen, al zijn hun bedoelingen nog zo goed.
Deze laatste uitspraken, komen volledig voor mijn verantwoording uiteraard.
 

Wie wil er meezoeken naar oplossing of een gefundeerde mening geven?
 
mail me maar:  f.c.de.graaff@hetnet.nl
 
 
 
 

Ik ben Michael maar weer eens gaan mailen op 2-7-2007
 
Hi Michael,
 
How are you?
Everything okay with you and the ones you love?
I hope so.
It's along time ago since we wrote eachother.
Well I felt the need to write you today, so here I am.
 
I have been thinking and reading and studying the 5 books of Moses, so the Thora I think it is named.
 
I know, that you already have made up your mind about God and your tattoos, but what kept me busy was: There must be a way for Jewish people to have been tattooed and still be orthodox or still remain a child of our Big Creator.
 
It is possible that you think: Okay Frits thinks, he is the smart guy and tries to dive under Gods Law,  but in fact he is totally wrong.
Ok I can live with that.
 
I have come to the following philosophy:
 
What is the main Theme in the book Leviticus
 
In my opinion the book Leviticus is all about reconciliation
 
reconciliation with God !!!
 
Is it for Jewish people a possibility to offer a burnsacrifice or a blood or peacesacrifice, to reconciliate with God.
I mean the sacrifice of a young bull, a goat or another animal.
 
Dear Michael,
I know, you are serious interested in how I think about it, but for yourself it  is already clear enough.
 
Don't see it as a dooropener for a discussion, but I am very very interested in how you think about my thoughts.
 
Well Michael, if you have some time and energy , I would be very pleased if you send me an answer on this email sometime.
 
I wish you all the best and as the Buddhists say:
 
The God in me, greets the God in you,
 
Namasté, Frits

 

Antwoord van Michael:

2-7 2007 23.05 uur

 

Hello Frits,

Good to hear from you.  I still have your last email in my inbox and have been meaning to get back to you but I have been busy and I just didn't seem to get around to it.  Let me respond to a few things you wrote here.

At
12:30 PM 7/2/2007
, you wrote:

Hi Michael,
 
How are you?
Everything okay with you and the ones you love?
I hope so.
It's along time ago since we wrote each other.


I am doing quite well and in a lot of ways.  I am quite fortunate.  By all the usual measures (friends, family,partner, security, health, etc) I am blessed.

Well I felt the need to write you today, so here I am.
I have been thinking and reading and studying the 5 books of Moses, so the Thora I think it is named.


In English, the usual spelling is Torah.

I know, that you already have made up your mind about God and your tattoos, but what kept me busy was: There must be a way for Jewish people to have been tattooed and still be orthodox or still remain a child of our Big Creator.


From an Orthodox Jewish perspective, being tattooed is a sin, but not a really big one.  It doesn't affect our relationship with God any more than violating a lot of the other ritual commandments.  There are the real serious commandments, like Thou shall not murder, or thou shall not steal.   Being tattooed is relatively minor.  All sins are not considered the same.   And from an Orthodox Jewish perspective, no one is considered to be observant of all the commandments.  We are suppose to try to do our best with the understanding that no one will succeed totally.

It is possible that you think: Okay Frits thinks, he is the smart guy and tries to dive under Gods Law,  but in fact he is totally wrong.
Ok I can live with that.
 
I have come to the following philosophy:
 
What is the main Theme in the book Leviticus
 
In my opinion the book Leviticus is all about
reconciliation
 
reconciliation with God !!!


Leviticus is about a lot more than that from a Jewish perspective.  It is the book filled with the most commandments. 

Is it for Jewish people a possibility to offer a burnsacrifice or a blood or peacesacrifice, to reconciliate with God.
I mean the sacrifice of a young bull, a goat or another animal.


The ritual of sacrifice for Jews ended with the destruction of the temple by the Romans in the year 70 of the common era.  Sacrifice was replaced by prayer.

And, as a modern, very unOrthodox Jew, I take it all both seriously and as well as metaphorically.  

Michael

 
 
Nou, lezer , lezeres ik denk dat ik er wel zo'n beetje uit ben.
Voor mijzelf althans.
 
Tatoeëren is dus een zonde, simpel, maar geen doodzonde, zoals het overtreden van de 10 geboden.
 
De joodse mensen, zitten dus waar het gaat om in het reine te komen met God wat mij betreft dicht bij de christelijke oplossing, zeker omdat de offerbrenging bij de joodse mensen al lang overgegaan is in het gebed.
Beleidt je zonden, vraag om vergeving, voor je zonden.
 
Het blijft dan wel een zonde, blijkt wel, maar dat betekent nog niet, dat het voor  God onvergeeflijk is.
Hier zit dus de oplossing.
 
Ben ik thans van mening, dat als je dit allemaal weet vóór je een tattoo laat zetten, dat je bekend bent met het feit, dat je op het punt staat een zonde te begaan.
 
Dit nu allemaal wél wetend, zou je kunnen overwegen om bij God vergeving te vragen voor je reeds gezette tattoos, omdat je niet  op de hoogte was van die zonde.
 
Vervolgens zou je kunnen overwegen niet meer aan een volgende te beginnen.
Mijn tattoos zijn nog niet af en dat moet wel, anders is het geen gezicht.
Als ze af zijn, zal ik niet meer aan een nieuw project beginnen.

Waarom niet, dan?
Ik ben geen joodse man, dus wat is het probleem?
Bovendien heeft Jezus mij vrijgemaakt van zonden!
 
Het antwoord luidt: "Omdat Jezus' bergrede mij tegenhoudt."
De wetten uit de Torah, zijn ook voor mij van toepassing als Christen!
 
Weet je nog waar voor het joodse volk het verbod op tatoeages geschreven werd?
Juist in het boek Leviticus 19 vers 28 .
Leviticus is een boek uit de Torah en behoort tot de boeken, die Mozes geschreven heeft.
 
Voor mij als christen, staan er in het Nieuwe Testament in het Evangelie door Mattheus in hoofdstuk 5, vanaf vers 17 Jezus' volgende woorden:
 
"Denk niet, dat ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven." "Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven." "Ik zeg U met nadruk: Tot de hemelen en de aarde vergaan, zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben."..... etcetera
 
 
 

 

Footer:

 

Wil je naar site nummer 1, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over lichaamsversieringen van Oervolkeren in de hele wereld, Make-up, Poëzie enzovoort, kortom Lichaamsversieringen die eigenlijk binnen een paar tellen te verwijderen zijn.

mursihttpcestovanikamdatacomimgfotkyvelke2398v_jpg_w180h270.jpg

Wil je naar site nummer 2, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Piercings, Micro-pigmentation enzovoort, kortom lichaamsversieringen die in afzienbare tijd verwijderen of  te verwijderen zijn.

freakylove20small_jpg_w180h135.jpg

Wil je naar site nummer 3, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Tattoos, Scarification, kortom lichaamsversieringen voor het leven. Let op: je zit al op deel 3 !

7_jpg_w180h270.jpg