Make your own free website on Tripod.com

Mijn Cover up: de Haagsche Ooievaar

Versier je lichaam, oftewel doe gewoon wat je leuk vindt ! deel 3
Tattoos en Tattooartists
Nieuws en Wetgeving over Piercings en Tattoos
Christen (willen) zijn en Tatoeages dan? Een gesprek met Michael Bettinger
Vooroordelen over mensen met Tattoos
De geschiedenis van Gera's en mijn Tattoos
Vervolg op: De geschiedenis van Gera's en mijn Tattoos
Mijn Cover up: de Haagsche Ooievaar
Familiepagina lichaamsversiering
Friends: Gera Wieneke Plien Amber Thommy Angelique Frans Drackuul Liza Danny Dennis V. en Roderick
Friends: Special: Edith en Kolleke
Friends special : Vivian
Friends:Michiel v Vliet, Davy, ChickdeLuxe-Thea, Tjitske Berry Arie Beuker, Afra & Paulus
Friends Special: Walter ( Wally ) de Jong
Gogo Tattoo show
Tattoo Conventions
Tattoo Sunday Conventie op 23 september 2007 in Nijmegen
Tatoeages van bekende mensen
Medische tatoeage
Tatoeage verwijderaar ?
Onderhuids kralen plaatsen
Scarification
Cicatrisation
Branding
Scalpelling en Stretching
Skin Removal
Lingua bifida of Tongsplijting
Verminking
Mooi zijn en mooi blijven
Contact

 Maribelle: Ik hou van jou

Vanaf ca.1650 wonen mijn voorouders "de Graaff"  in De Werken en Sleeuwijk en Werkendam.
In ca 1850 vertrekken zij van Werkendam via Valkenburg (zh) , Katwijk aan de Rijn naar Den Haag.
 
Ik ben er in 1963 in Bezuidenhout geboren en heb er tot 1980 gewoond.
Een hoop aangetrouwde tantes en ooms komen uit Scheveningen.
 
Mijn moeder komt uit een "schollenkopfamilie".
Ik denk dat de voorliefde voor Scheveningen, daar zijn roots heeft.
 

197007.jpg

Dit ben ik in 1970. Mijn oma Sjaantje ( Adriana) Plugge  noemde mij "Kind van de Zee"
 
Mijn moeder had graag gehad, dat ik Marinus gedoopt werd, maar daar stak mijn vader een stokje voor.
Ik ben naar hem genoemd en ben daar trots op.
Toch had een doopnaam meer of minder toch niet uitgemaakt, denk ik nu. Tja, vader's wil was wet......
 
Mijn zus heeft i.e.g. gelukkig de doopnaam "Adriana" meegekregen, de doopnaam van haar oma.
Wat een geluk....
En mijn dochter draagt deze naam ook als doopnaam.

197007a.jpg

Met mijn zusje Marion.
 
 
 

Precies in mijn pubertijd, zal ik maar zeggen, ben ik met mijn ouders en zus naar Gelderland verhuisd.
 
In hart en nieren blijf ik een Hagenees.
De Haagsche Ooievaar op mijn hand, geeft mij de kans om de hťle dag te zien, waar mijn hart ligt.
 
Meer over mijn Tattoo is te lezen op deze website op de page: "de Geschiedenis van Gera's en mijn Tattoos".
 
Hieronder een stukje historie van de Haagsche Ooievaar.
Gewoon gezellig om te lezen.

Maggy McNneal / Terug naar de kust  mp3

 
 
De geschiedenis van de Haagsche Ooievaar:

De ooievaar is een echt Haagse verschijning. Eeuwenlang was hij te vinden op de vismarkt, op het eilandje in de Hofvijver of op het dak van de Ridderzaal, getuige talrijke schilderijen, prenten en tekeningen. Maar ook siert hij sinds de 16de eeuw het Haagse stadswapen en staat hij afgebeeld op de meest uiteenlopende voorwerpen. Dit alles en nog veel meer is van 3 maart t/m 27 mei 2001 te zien op een tentoonstelling in het Haags Historisch Museum.  

In het middeleeuwse Den Haag was de ooievaar een vertrouwd beeld. In het voorjaar keerden de ooievaars terug uit warmere streken om hun nest te bouwen, eieren te leggen en uit te broeden en hun jongen groot te brengen, waarna in de herfst de trek naar het zuiden begon. De komst van de eerste ooievaars werd altijd met vreugde begroet. Zij symboliseerden het nieuwe leven in het voorjaar en werden gezien als brengers van voorspoed en geluk. Op tal van daken en schoorstenen van grotere gebouwen in de stad, zoals de Ridderzaal en de Gevangenpoort, werden ten behoeve van de ooievaars kunstnesten geplaatst. Buiten de stad broedden de ooievaars op de daken van kerken en kastelen, op ruÔnes als die van de kapel van Eik en Duinen en op wagenwielen die op een paal waren geplaatst.

Op de Haagse vismarkt in de Schoolstraat liepen ooievaars rond, die tot taak hadden het visafval op te ruimen. Ze waren gekortwiekt en werden op den duur zo tam dat ze uit de hand aten. Speciaal voor hen was er op de markt een hok getimmerd, waar ze als de markt gesloten was, konden verblijven. Begin 1900 kregen de ooievaars last van hun gezondheid als gevolg van het schoonspuiten van de markt met chemicaliŽn. De overheid besloot daarop de ‘stadsooievaars’ over te brengen naar het eilandje in de Hofvijver. Daar kregen ze het echter aan de stok met een zwanenpaar, waarna ze tenslotte werden gehuisvest in de Haagse dierentuin. Sinds het midden van de jaren tachtig gaat het veel beter met de ooievaar en neemt het aantal broedparen snel toe. In en om Den Haag kunnen ze weer veelvuldig worden waargenomen. Zo zit er vaak een groep ooievaars in Mariahoeve en zijn er bewoonde nesten in Marlot, Duindigt en de Wassenaarse wijk Kerkehout.

Het is onduidelijk waarom de ooievaar terecht kwam in het stadswapen. Waarschijnlijk speelde de veelvuldige aanwezigheid van het dier in de omgeving van het Binnenhof en het stadhuis een rol. Daarbij was de ooievaar als geluksbrenger een goede mascotte. Ook andere steden en dorpen kozen een vogel in hun wapen. Zo heeft Jisp (Noord-Holland) een lepelaar, aangezien in deze plaats tamme lepelaars de vismarkt schoonhielden. Op het zegel dat het stadsbestuur van Den Haag in de Middeleeuwen onder officiŽle stukken hing, was een gestyleerde afbeelding van het Binnenhof te zien. Deze afbeelding evolueerde tot een poortgebouw. Toen in 1586 weer eens een nieuwe stadszegelstempel werd gesneden, plaatste de maker een ooievaartje voor de ingang van de poort. De ooievaar was toen al langer als ‘mascotte’ in gebruik. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de oudste luidklok van de Grote Kerk. Deze is gedateerd 1541 en voorzien van een wapen met daarop de Haagse ooievaar: een aal in de bek en staand op een veldje met gras en bloemen ( op oudere afbeeldingen: een slang in de bek. Dit is ook goed tezien aan de bredere kop, vandaar de slang in mijn tattoo). Ook op enkele vroege stadsgezichten uit de 16de eeuw komt dit wapen al voor. Het is overigens jammer dat bij de officiŽle vaststelling van het wapen door de Hoge Raad van Adel in 1816 het groene veldje is weggelaten. Dit groen bepaalde namelijk samen met de gouden achtergrond de stadskleuren van Den Haag: groen en geel.

 

Bij de tentoonstelling zal een rijk geÔllustreerde publicatie verschijnen.Voor nadere informatie en persfoto’s kunt u terecht bij de samensteller van de tentoonstelling Robert van Lit, Telefoon 070-3646940 

kleur: 006600

Het groen en geel ( goud ) mag dan misschien niet meer in het wapen van Den Haag terug te vinden zijn, de nieuwe nationale strippenkaart voor het openbaar vervoer, laat iedereen , iedere dag weer van deze kleuren genieten.
 
cc0033

asi20070101nwestrippenkaartovjpgw180h476.jpg

 
Hieronder mijn familiewapen.
Als je op het wapen klikt, kom je op mijn website: "Naamdragers de Graaff".
 
( omdat de gemeente Den Haag het recht van het dragen van een aal heeft, mocht dat niet in mijn familiewapen gebruikt worden)

wapendegraaff1930jpgw180h222.jpg

gravenhage1geleachtergrond.jpg

zzideooievaargeneest.jpg

DEN HAAG

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1923
Loosduinen

I : 24 juli 1816

"Van goud beladen met een oijevaar in deszelfs natuurlijke kleur, houdende in deszelfs bek een paling. Het schild gedekt met eene kroon van goud waarop 13 paarlen en vastgehouden door 2 leeuwen van goud."

NB : de paling is van sabel, de parels staan op stiften en de leeuwen zijn omziend.

II : 19 oktober 1954

"In goud een stappende ooivaar van natuurlijke kleur in deszelfs bek een paling van sabel. Het schild gedekt met een antieke gravenkroon en gehouden door 2 omziende leeuwen van goud."

gravenhage1.gif

Beide wapens zijn identiek, alleen is het tweede wapen verleend om de verschillen tussen de tekst en de officiŽle tekening weg te werken.

Oorsprong/verklaring :

Den Haag ('s Gravenhage) vormde tot het einde der 13e eeuw een onderdeel van de heerlijkheid Monster. Wanneer de kerk en het Haagambacht zich officieel van Monster hebben afgescheiden is niet met zekerheid te zeggen, het is omstreeks 1275-1285 geweest. De eerste schriftelijke vermelding dateert in ieder geval uit 1291. De oudste vermelding van een schout en schepenen van Den Haag dateert uit 1302, het is dus waarschijnlijk dat direct bij de afscheiding een schepenbank is opgericht. Het is waarschijnlijk dat er toen ook een zegel is gevoerd, maar dat zegel is verloren gegaan. Het oudste bewaarde zegel dateert van 27 maart 1307. Het vertoont een kasteel met 3 torens, de middelste hoger dan beide andere, aan ieder kant geflankeerd door een boomgroep. Deze voorstelling blijft tot in de 19e eeuw op zegels voorkomen en slaat waarschijnlijk op de grafelijke burcht. Het zegel wordt langdurig gebruikt en tot 1416 zijn er 28 exemplaren van bekend. Inmiddels is er al wel een tweede zegel in gebruik genomen met dezelfde voorstelling, zij het in een andere uitvoering (afbeelding 1). Het is voor het eerst bekend uit 1369 en wordt tot 1555 gebruikt. Er zijn vele tientallen exemplaren van bewaard.

Afbeelding 1 : Het tweede zegel van Den Haag. Afdruk uit 1470. (Uit : Mensonides, 1966, afbeelding 2)

afdruk1.jpg

In het eerste kwart van de 15e eeuw wordt een kleinzegel in gebruik genomen, met dezelfde voorstelling, eveneens in een iets andere versie. Het is bekend van 1422 tot 1500. Vanaf 1501 is een nieuw zegel bekend, met opnieuw een andere versie van de bekende voorstelling. Afdrukken zijn alleen bekend vanaf 1501 tot 1509. Van 1516-1525 was een nieuw kleinzegel in gebruik met de bekende voorstelling. Hetzelfde geldt voor een zegel in gebruik van 1529-1581. Het bijbehorende tegenzegel, bekend van 1561-1568 vertoont een poortgebouw, zonder bomen.

In 1586-87 wordt de opdracht gegeven tot het vervaardigen van drie geheel nieuwe zegels, allen in gebruik tot 1658-59. Het grootzegel vertoont een poortgebouw, bekroond door 3 kantelen, met ter weerszijden twee forse ronde torens, eveneens gedekt met kantelen. Achter de poort rijst een grotere toren op, gedekt met 4 kantelen. In de poortopening een valhek, waaronder een stappende ooievaar met een paling in de bek (Afbeelding 2). Dit is het eerste zegel met de ooievaar. Het geheel wordt geflankeerd door 2 bomen. Het zegel ter zaken en het kleinzegel vertonen vrijwel dezelfde voorstelling, alleen bevindt de ooievaar zich niet in de poortopening, maar op de linkertoren. Op de rechtertoren bevindt zich de Hollandse leeuw.

Afbeelding 2 : Het eerste (groot)zegel van Den Haag met een ooievaar in de poortopening. Afdruk uit 1658. (Uit Mensonides, 1966 Afbeelding 8)

afdruk2.jpg

Na 1658-59 zijn geen stukken bekend met een Haags zegel, tot de vervaardiging van een nieuw grootzegel in ongeveer 1718. Het zegel vertoont wederom een poortgebouw, met een er achter oprijzende toren, het geheel geflankeerd door 2 bomen. Op beide torens van de poort bevinden zich nu 2 aanziende ooievaars, met een paling in de bek (Afbeelding 3). In 1795-1798 werden nog 2 kleinere zegels met dezelfde voorstelling gesneden en gebruikt.

Afbeelding 3 : Het grootzegel met twee ooivaars met een paling in de bek. Moderne afdruk. (Uit: Mensonides, 1966, afbeelding 11)

http://www.ngw.nl/g/gravenha.htm

afdruk3.jpg

Stad of dorp ?

Sommige inwoners van Den Haag beschouwen de stad als "dorp", omdat nooit stadsrechten verleend zouden zijn. Dit is niet juist, want Den Haag kreeg stadsrechten in 1806 van Lodewijk Napoleon, opnieuw bekrachtigd in 1810 door Napoleon Bonaparte. Feitelijk waren deze symbolisch, omdat het stadsrecht al sinds de 17e eeuw in belang aan het afnemen was en in 1798 door de Bataafse Republiek is afgeschaft.

Lang voor die tijd had Den Haag al bijzondere privileges ontvangen, die het wel degelijk tot een stad maakten. Het waren echter de overige steden, die voorkwamen dat Den Haag, als zelfstandige stad, zitting kon nemen in het bestuur van het gewest Holland.

-Vanaf 1334 kreeg Den Haag al het recht op een jaarmarkt;

-In 1370 stelde hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland,   de grens van het rechtsgebied vast.

-In 1451 werden de bevoegdheden van schepenen vastgesteld naar voorbeeld van het Leidse stadsrecht. Zo kreeg het een vroedschap, die betrokken was bij de jaarlijkse verkiezing van de schepenen.

-In 1559 kreeg Den Haag bovendien twee burgemeesters met dezelfde status en rechten als de burgemeesters van de bestaande steden van Holland.

Het wettelijke verschil tussen stad en platteland is na de grondwet van 1848 en de Gemeentewet van 1851 definitief komen te vervallen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag

Hagenezen

Naast Hagenaar kan een inwoner van Den Haag ook Hagenees worden genoemd. Met deze informele term worden personen aangeduid die geboren en getogen zijn in Den Haag en daar bij voorkeur ook nog wonen. Een Hagenaar is iemand die niet geboren en getogen is in Den Haag, maar daar wel woont. Hoewel het woord Hagenees niet per se een negatieve connotatie heeft, zal lang niet elke inwoner van de stad er prijs op stellen als Hagenees te worden aangeduid. Een andere definitie is dat Hagenezen de mensen zijn die plat Haags praten, terwijl Hagenaars de mensen zijn die voornaam Haags spreken.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag

wapenscheveningen.jpg

Scheveningen: Het mooiste stadsdeel van Den Haag!

opaenopoepluggevanberdegraaffgekregen.jpg

Mijn opoe Neeltje Plugge-van der Zwan en
opa Jan Plugge.
Alleen de namen al, meer Schevenings qua naam  kan het niet, dacht ik zo.

Korte Geschiedenis

Een van de twee badplaatsen die Den Haag rijk is, is Scheveningen.

Al in 1307 bepaalde de graaf van Holland dat Scheveningen ťťn schepen zou inbrengen in de Haagse schepenbank die zeven vertegenwoordigers telde. De gehele wet- en regelgeving - zelfs tot aan die van de plaatselijke zeevisserij toe - was en bleef een Haagse aangelegenheid.

Tot het begin van de 20e eeuw was het een semi-zelfstandig (vissers) plaatsje met een eigen kuuroord en een treinstation, tegenwoordig vooral een toeristische badplaats met wolkenkrabbers, casino en de pier van V/d Valk.

Ook aan het begin van de 20e eeuw bezat Scheveningen een pier, deze was geheel van hout en is tijdens de 2e wereldoorlog (1943) verwoest door brand (eh, door de Duitsers).

In de jaren '60 van de vorige eeuw is de nieuwe pier gebouwd. 20 jaar later was die pier eigenlijk al weer rijp voor de sloop. Een grote restaurantketen heeft het bouwwerk echter (voor 1 gulden) gekocht en is vervolgens aan opknapwerkzaamheden begonnen. Over enkele jaren zal de pier er -na een complete facelift- weer prima bijliggen. Vanaf de hoge uitkijktoren kan men met helder weer IJmuiden zien liggen. 

Ook het Kurhaus is in de vorige eeuw volkomen uitgebrand. Het is daarna gelukkig weer in oude stijl hergebouwd. Het oorspronkelijke hotel werd  in 1885 gebouwd. In de jaren '80 van de 20e eeuw is het hotel grondig gerestaureerd.

Aan het begin van de zomer wordt op het Scheveningse strand een "Zand-Sculptuur" wedstrijd gehouden. Kunstenaars uit diverse landen, maken van zand de meest indrukwekkende bouwwerken.

Sinds 1924 heeft Scheveningen twee vissershavens. De laatste jaren liggen hier ook veel plezierjachten. 

In 1999 is door Groen-Links voorgesteld om de oude binnenhaven te heropenen. Dit was een prachtig mooie haven aan het eind van het Kanaal (gegraven aan het begin van de 19e eeuw). Deze binnenhaven is omstreeks 1970 gedempt.

Na heropening van deze haven zou het mogelijk worden om met rondvaartboten vanaf het Centraal Station, over de Prinsesse- en Koninginnegracht naar Scheveningen te varen. Dat zou natuurlijk een geweldige toeristische attractie zijn geweest, maar helaas is besloten om de haven voorlopig dicht te laten.

Scheveningen is bereikbaar met de trams 1 en 9 vanaf Station Hollands Spoor (tram 9 komt ook langs het Centraal Station).

 

Nog veel meer wetenswaardigheden, kun je lezen op de mooie en gezellige website van Chris Schram
 
 

havenscheveningen.jpg

  
 
 

 

Footer:

 

Wil je naar site nummer 1, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over lichaamsversieringen van Oervolkeren in de hele wereld, Make-up, PoŽzie enzovoort, kortom Lichaamsversieringen die eigenlijk binnen een paar tellen te verwijderen zijn.

mursihttpcestovanikamdatacomimgfotkyvelke2398v_jpg_w180h270.jpg

Wil je naar site nummer 2, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Piercings, Micro-pigmentation enzovoort, kortom lichaamsversieringen die in afzienbare tijd verwijderen of  te verwijderen zijn.

freakylove20small_jpg_w180h135.jpg

Wil je naar site nummer 3, klik dan op onderstaande foto. Hier vind je alles over Tattoos, Scarification, kortom lichaamsversieringen voor het leven. Let op: je zit al op deel 3 !

7_jpg_w180h270.jpg